יצירת קשר

אנא מלא/י את הפרטים
ונחזור אליך בהקדם
אנא מלאו את טופס - יצירת קשר

ניכוי מס במקור אינו אמצעי לסנקציות עקב חובות מס משנים קודמות

מנגנון ניכוי מס במקור נועד להבטיח גביית מס בגין הפעילות העסקית השוטפת עד לקביעת שומת ההכנסות במסגרת הדו"ח השנתי ולא לגביית מס גלובלית.

בפסק דין לי-עוז שמש ומגן שמירה ואבטחה בע"מ נ' פקיד שומה ירושליים 1 קבע בית המשפט שלפקיד השומה אין סמכות למנוע אישור על פטור מניכוי במקור או אישור על שיעור מופחת לניכוי במקור רק בגלל שיש לאותו עסק חובות מס בגין הנובעים משנות מס קודמות.

 

מנגנון ניכוי מס במקור נועד להבטיח גביית מס בגין הפעילות העסקית השוטפת עד לקביעת שומת ההכנסות במסגרת הדו"ח השנתי ולא לגביית מס גלובלית.

במקרים בהם קיים חשש כי המס על הכנסה בגין שנים קודמות לא יגבה, בסמכות פקיד השומה לדרוש, בין היתר, ערובה לתשלום המס, אך הוא אינו רשאי להתנות את מתן אישור ניכוי מס מופחת במקור במתן ערובה.